Amsterdamse zedenpolitie begint offensief tegen besloten sex-clubs

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De Amsterdamse zedenpolitie is na ruggespraak met de officier van Justitie mr. H. E. van Renesse, een offensief begonnen tegen de zogenaamde besloten sex-clubs in de hoofdstad. Voor dit doel wordt een wetje uit 1885 nog eens nader bekeken. Wat zouden de behoeders van de openbare orde daarbij in het hoofd hebben? Er is geen enkele aanwijzing dat volwassen mensen die een sexclub bezoeken en uiteraard weten wat hun daar te wachten staat, de openbare orde bedreigen of bederf van goede zeden in de hand werken. De betuttelingsdwang van gezagsdragers die hun inzicht van wat goede zeden zijn met machtsmiddelen aan hun medemensen opdringen heeft een taaie kracht. Het wordt tijd dat ook de wetgever volwassen mensen beschouwt en behandelt, en hen de nodige waarborgen voor het behoud van hun persoonlijke vrijheid verschaft.

bron: Uit de rubriek 'Sexualiteiten' door Manuel van Loggem; Sextant, nr. 5; mei 1971