Androcur - Chemische castratie: een case history

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Ook is er sprake van een verkapte strafoplegging - wat een rechter-commissaris niet is toegestaan. En voor iets dat dan nog wel als een 'delict' wordt beschouwd, maar dat, zeker in een aantal arrondissementen, veelal eindigt in seponering. Zeker gezien de leeftijd van de jongen [14] Hans, gezien zijn instemming met de relatie, gezien de kennelijke instemming van de ouder. En toch kan de betrokken rechter-commissaris zijn handen in onschuld wassen. Een vormkwestie: de gestelde voorwaarde sprak over de verplichting de voorgeschreven medicijnen te slikken, en repte met geen woord over Androcur. Het is de vraag of pedofiele relaties als die van Leo strafbaar moeten blijven. Het is niet de vraag of Androcur in dit soort gevallen een aanvaardbaar medicijn is: daarvan kan nimmer sprake zijn.

bron: Artikel 'Androcur - Chemische castratie: een case history' door Aukje Holtrop & Rob Sijmons; Vrij Nederland, jaargang 40; 20 januari 1979