Brief aan Ed Nijpels

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Geachte heer Nijpels,

Graag wil ik reageren op uw brief van 18 maart 1986, waarin u uiteenzet waarom de Minister van Justitie heeft besloten het onderdeel uit zijn wetsontwerp betreffende seksuele handelingen van en met kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar niet aan de Kamer voor te leggen.

Tijdens het lezen van uw brief ben ik me af gaan vragen waaruit die vloed van negatieve reakties heeft bestaan zoals u dat aangeeft. Ik herinner me een paginagroot artikel in De Telegraaf waarin een oproep werd gedaan aan tegenstanders van het gewraakte wetsvoorstel om te reageren. Emotionele reakties met woorden als vies en schandalig waren het beste resultaat. Onderbouwde positieve reakties die er ook waren, werden eenvoudig niet geplaatst. Ook was er een programma bij Koos Postema, wat niet perse als negatief kon worden gezien, omdat het slechts een aanzet was, maar wat geen vervolg had door de beslissing van de Minister van Justitie het wetsvoorstel niet aan de Kamer voor te leggen. Uit krantenberichten kwam vooral duidelijk naar voren de onthutsing over de onzedelijke ommezwaai van de VVD.

Voorbijgegaan werd aan de jarenlange studie van vele instanties en verenigingen die iets zinnigs over seksualiteit en met name seksualiteit van kinderen wisten te formuleren.
Voorbijgegaan werd aan de narigheid die de oude wet veroorzaakt. Alle liefde, alle zorg tussen twee mensen, alle zorgvuldigheid is tevergeefs als politie en justitie zich er in gaan mengen. Dat is niet theoretisch. Zoals ik in mijn open brief van 23 jan. 1986 beschreef is er soms sprake van een volstrekte willekeur.
Mensen kunnen niet leven naar hun eigen overtuiging. Kinderen raken van streek door het onverantwoordelijke optreden van de politie. Maar ook de volwassenen komen volledig in de vernieling, zowel emotioneel als maatschappelijk.

Het komt mij voor of de VVD al bij het geringste zuchtje wind is omgegaan. Daardoor zijn veel mensen die iets van deze partij verwachtten in de kou blijven staan. Dat is niet zo liberaal!

Door godsdienstige en psychiatrische overwegingen hebben wij mensen ons in vakjes laten verdelen. Aan deze vakjes zijn waardepunten toegekend. Heterofilie scoort als hoogstaand ideaal het allerbeste. Pedofilie, of vriendschap met kinderen, geldt nog als het meest verachtelijke.
Daardoor blijven mensen onderdrukt, ook in ons land. De VVD verzet zich daar niet tegen.

Bij mij is een geval bekend dat er bij een pedofiel in 9 maanden tijd 3 keer werd ingebroken. Hoewel de namen van de vermoedelijke daders bekend zijn en in twee gevallen zelfs zeker, wordt er door politie en justitie niet ingegrepen. Pedofielen zijn vogelvrij!!!!

Bedreiging en chantage blijft ons deel. Maar dat is voorlopig geen zaak voor de VVD. Het moet nog maar even vindt de VVD.

Hoogachtend,
[Handtekening]
A. de Klerk

bron: Brief van A. de Klerk aan drs. Ed Nijpels (VVD); 21 mei 1986