Brief van Gijs Ketelaar namens RozeLinks aan de fractie van Groen Links

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Zoals jullie bekend is of kan zijn richt RozeLinks zich op "seksuele diversiteit" en is (dus) ook actief bij de bestrijding van discriminatie van een vooroordelen over pedoseksualiteit. Wij achten het zeer noodzakelijk en ook vanzelfsprekend, dat GroenLinks deze doelstelling ondersteunt. [...]

Wat onszelf betreft kan seksueel geweld tegen en seksueel misbruik van kinderen niet hard genoeg vervolgd en aangepakt worden. Maar de Minister gaat in de voorgestelde wettekst véél verder dan strafbaarstelling van "vervaardiging van op seksueel misbruik van kinderen gebaseerde pornografie". In feite richt hij zich tegen álle kinderpornografie; d.w.z. ook die waarbij van seksueel misbruik geen sprake is/was.

bron: Brief van Gijs Ketelaar aan de fractie van Groen Links, namens RozeLinks; 13 mei 1994