Britse pedojacht lijkt op Inquisitie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Door mensen voortdurend op te roepen zich als slachtoffers van misbruik te melden, maakt de politie zich schuldig aan het 'produceren' van misdaden. [...] Actief 'vissen' naar slachtoffers en met terugwerkende kracht zoeken naar aantijgingen weerspiegelen een verontrustende ontwikkeling in het strafrecht. [...] Het is een uitnodiging aan mensen om hun ervaringen uit het verleden te herinterpreteren - maar dan in de rol van slachtoffer. Een uitnodiging om gebeurtenissen uit het verleden opnieuw te bezien - maar dan door het prisma van misbruik.

Een door de staat gecoördineerde campagne om kwaadwillende personen te ontmaskeren die een bedreiging vormen voor de morele orde, heeft de neiging uit de hand te lopen. Ze leidt vaak tot onrecht. [...] Tijdens de 'grote terreur' in de Sovjet-Unie in de jaren dertig leidde de oproep om 'de verborgen vijanden te ontmaskeren' tot een stortvloed aan beschuldigingen. Familieleden en collega's werden ertoe aangezet elkaar aan te geven. En net als bij de 'vissende' politie van vandaag de dag gebruikten de Sovjet-autoriteiten ondersteunend bewijsmateriaal om 'kwaadwillende samenzweerders' aan te pakken.

Deze opsporingsmethode is sterk afhankelijk van de aantijgingen die derden doen. Deze procedure is door de katholieke Inquisitie uit de 16e eeuw gecultiveerd, waarbij de beschuldiging van ketterij het centrale element van een zaak werd. Soms was er slechts een eenvoudige aantijging nodig om een zaak te beginnen, de bewijslast lag bij de verdachte ketter. De angst en de haat rond het verschijnsel ketterij zorgden er intussen voor dat rechtbanken niet neutraal waren in conflicten tussen beschuldigden en aanklagers.

Vandaag de dag komt de aanklager onmiddellijk in de rol van slachtoffer terecht en lijkt de beklaagde op z'n minst betrokken in een zaak van 'waar rook is, is vuur'. Misschien een vooruitgang in vergelijking met de methoden van de 16e-eeuwse Inquisitie, maar de oude ketterjagers zouden de aanpak van hun 21e-eeuwse erfgenamen ongetwijfeld toejuichen. De nieuwe opsporingsmethoden ontberen iedere objectiviteit en neutraliteit. Onderzoekers zijn te betrokken bij de constructie van strafrechtzaken - ze ontberen daardoor de objectiviteit die nodig is om een eerlijk proces te kunnen garanderen.

Daarom is de bekendmaking dat Operation Hydrant zich op 1400 verdachten richt, zo zorgwekkend. Een beschaafde samenleving heeft behoefte aan gerechtigheid - niet aan een nieuwe Inquisitie.

bron: Artikel 'Britse pedojacht lijkt op Inquisitie' door Frank Furedi (socioloog en auteur van Paranoid Parenting (2008) en On Tolerance (2011). © Spiked-Online); blendle.com/i/nrc-handelsblad/britse-pedojacht-lijkt-op-inquisitie/bnl-nrc-20150601-1500400; NRC Handelsblad; 1 juni 2015