Brongersma-collectie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Momenteel is een discussie gaande of men (grote delen van) de Brongersma-collectie moet vernietigen. De reden: de collectie bevat kinderporno. Het getuigt van weinig historisch besef en van arrogantie om tot vernietiging over te gaan. Voor elke collectie die eenmalig en uniek materiaal bevat, ongeacht waarover zo'n collectie gaat, dient men respect te hebben. Wat is wetenschappelijk? Dat is erg tijd-, plaats-, en milieugebonden en afhankelijke van onze inschatting van wat wetenschap in de toekomst zal zijn. Vernietiging van een collectie getuigt van weinig respect voor toekomstige generaties die over de waarde en wetenschappelijkheid ervan misschien heel anders zullen oordelen.

Ook 'kinderporno' en de wijze hoe we daarmee omgaan zegt iets over onze tijd, misschien wel meer dan we nu kunnen bevroeden. De drang tot vernietiging van de collectie doet denken aan middeleeuwse toestanden. Toen werden personen die veroordeeld waren wegens het crimen nefandum (de onnoembare zonde), tegenwoordig bekend als sodomie of homoseksualiteit, levend verbrand. Op de brandstapel werden ook de processtukken gegooid, opdat niets van de onnoembare zonde bewaard zou blijven; die moest met wortel en tak worden uitgeroeid. We denken tegenwoordig niet alleen inhoudelijk anders over het 'crimen nefandum', ook wetenschappers betreuren de radicale maatregelen van destijds nog steeds, omdat we nog steeds vele onopgeloste vragen hebben over bijvoorbeeld homoseksuele subculturen, over hun relaties, enzovoorts.

Waarom niet de Brongersma-collectie onder te brengen bij een instituut als het Nisso?

bron: Ingezonden brief 'Brongersma-collectie' door John Luteijs; Trouw; 24 oktober 2000