Commentaar kinderporno

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het verbod op bezit van kinderporno zonder meer is zo radicaal dat het zelfs in de Verenigde Staten omstreden is. Het toch niet zeer liberale Hooggerechtshof heeft staatswetten die het bezit verboden uiteindelijk slechts met kleine meerderheid (6 tegen 3) grondwettig verklaard. [...]

Wanneer dit voorstel wet wordt kan het Amsterdamse parket alsnog tegen het Homodok optreden. Maar er zijn nog meer instellingen, soms in handen van particulieren, die ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek materiaal hebben verzameld, waaronder foto's en films, dat informeert over relaties en seksuele ervaringen van jeugdigen. Zoiets is niets nieuws: een vergelijking kan worden getrokken met de verzamelingen van de pioniers in de homobeweging, Magnus Hirschfeld en, hier te lande, jhr. Schorer. Hun collecties werden door de Nazi's in beslag genomen.

Door het nu voorliggende wetsvoorstel roept het visioen op dat we binnenkort in Nederland een herhaling zullen zien van de Nazi-raids op particuliere wetenschappelijke stichtingen. Een omineus voorteken in dit verband is dat het beroemde Amerikaanse Kinsey Institute een deel van zijn collectie, die grote wetenschappelijke waarde heeft, door toedoen van het verbod op bezit van "kinderporno" achter slot en grendel heeft moeten plaatsen. Saillant is dat destijds het gedeelte van de Hirschfeld-collectie dat uit handen van de Nazi's gered kon worden naar het Kinsey Institute werd overgebracht. Men meende toen dat het in dit land of the free veilig geacht kon worden.

bron: Uit het rapport 'Commentaar kinderporno' door Algemeen bestuur NVSH aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste 2e Kamercommissie voor Justitie; Ondertekend namens het NVSH-bestuur door algemeen secretaris Mr. P.I. Vermeulen; 25 juli 1994