De Samoanen waren van jongs af aan vertrouwd met het plezier van de seksualiteit

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Masturbatie was vrijwel algemeen en er werd al op zes-zevenjarige leeftijd mee begonnen. Vooral jongens masturbeerden groepsgewijs, bij meisjes was het meer een gewoonte die in afzondering werd bedreven. De kinderen leerden elkaar de kneepjes van de lust. Volwassenen hadden er alleen bezwaar tegen als het al te veel in het openbaar gebeurde. De Samoanen waren van jongs af aan vertrouwd met het plezier van de seksualiteit. Jongens en meisjes hadden al vroeg gelegenheid ervaring met elkaar op te doen en op de mannen was de plicht gelegd van de paringstechniek een kunst te maken. [...] De vrouwen van Samoa kenden primitieve middelen ter voorkoming van zwangerschap (bijvoorbeeld het kauwen van een bepaalde plant, de kava), maar daarvan werd weinig gebruik gemaakt omdat ook buitenhuwelijkse kinderen met vreugde werden begroet. Margaret Mead kwam tot de slotsom dat de door haar onderzochte bevolkingsgroep van jonge meisjes tijdens de puberteit geen problemen kenden en geleidelijk werd ingewijd in het volwassen bestaan. Meisjes streefden ernaar in hun jeugd zoveel minnaars te hebben als mogelijk was, dan in het eigen dorp trouwen, in de buurt van de uitgebreide familie, en veel kinderen krijgen. In seksueel opzicht kon men Samoa dus een paradijs noemen. Margaret Mead merkt aan het eind van haar boek (dat in 1928 uitkwam) echter op dat deze speelse vreugde afgelopen was toen Amerikaanse zendelingen de gewoonten van het Westen aan de inboorlingen hebben opgedrongen. Nu zijn de Samoanen even neurotisch en eerzuchtig als wij zelf.

bron: Artikel 'Lustangst' door Manuel van Loggem; Sextant, 50ste jrg. nr, 2; februari 1970