De erfenis van Fortuyn

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De lijsttrekker [Pim Fortuyn] gaf, na enig aandringen, op 14 december gehoor aan een uitnodiging van Pieter Broertjes [hoofdredacteur Volkskrant] voor een lunch met de hoofdredactie en de commentatoren. (*) Wij verzekerden de politicus dat wij hem niet zouden citeren, dus dat hij vrijuit kon praten. 'Ik heb niets te verbergen,' antwoordde hij.

(*) Deze lunches op de kamer van de hoofdredacteur zijn bedoeld als een uitwisseling van inzichten op vertrouwelijke basis. De ene keer ligt de nadruk op de actuele politieke situatie, de andere keer wordt een prominent verzocht een evaluatie van de Volkskrant te geven. In dit verkiezingsjaar kwamen lijsttrekkers van diverse partijen op bezoek bij de commentatorenluch.

Het voorkomen van 'stigmatisering' van minderheden werd als een belangrijke opdracht gezien [...]. [Aldus veel van de 700 door Mark Deuze ondervraagde Nederlandse journalisten.]

bron: Uit het boek 'De erfenis van Fortuyn' door Hans Wansink; Meulenhoff; 2004