De invloed van seksuele ervaringen bij kinderen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Binnenkort verschijnt in Amerika een boek van Floyd M. Martinson en dr. Larry L. Constantine over de invloed van seksuele ervaringen bij kinderen. De schrijvers onderzochten een groot aantal studies over dit onderwerp en kwamen tot opmerkelijke conclusies. [...] Hoewel ook het 'klassieke' onderzoek van Bender en Blau uit 1937 in de studie is opgenomen, stammen 11 van de 30 onderzoeken uit de laatste 5 jaar. Constantine onderzocht vooral de verschillen in waargenomen gevolgen van seksuele ervaringen. [...]

De manier waarop men een vraag stelt kan het antwoord nogal beïnvloeden. Niemand zou een onderzoek naar het seksuele leven binnen het huwelijk erg serieus nemen wanneer alleen mishandelde vrouwen of pas gescheiden echtparen in het onderzoek waren betrokken, of wanneer uitsluitend vragen waren gesteld als: 'Geef, op een schaal van 1 tot 10, aan hoe erg het was'. Toch zijn zulke methoden lange tijd toegepast in zogenaamd wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van seksuele ervaringen op jonge leeftijd. Zowel Sandfort als Constantine benadrukte in Nijmegen [op een symposium] het belang van het stellen van de juiste vragen voor een objectieve benadering van deze voor velen zo emotioneel geladen materie. [...]

Bovengenoemde drie factoren [niet in dit citaat] kunnen in één algemene en naar het schijnt zeer belangrijke stelling worden samengevat: De belangrijkste factor, bepalend voor de gevolgen van incest-contacten en andere seksuele contacten tussen kinderen en volwassenen, is de keuzevrijheid zoals die door het kind wordt ervaren. Opmerkelijk genoeg blijkt dat het in dit verband niet van wezenlijk belang is in hoeverre er sprake is van een afhankelijkheidspositie en in hoeverre het kind objectief gezien in staat is zich volledig bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van zijn of haar keuze. Van invloed is uitsluitend of een bepaald kind in een bepaalde relatie zich vrij voelt om ja of nee te zeggen tegen vrijwillige deelname aan een seksueel contact. Dit geldt overigens ten opzichte van zowel oudere personen als leeftijdsgenoten. Tenslotte blijkt het feit of er sprake is van een meisje of een jongen geen significant verschil op te leveren voor wat betreft de al of niet negatieve gevolgen. Weliswaar ondervinden meisjes vaker schade van de seksuele ervaringen, maar dit is te verklaren uit het feit dat meisjes op jonge leeftijd seksueel worden benaderd, eerder geneigd schijnen het contact passief over zich heen te laten gaan, en vaker onderworpen zijn aan geweld of dwang.

bron: Artikel 'De invloed van seksuele ervaringen bij kinderen' door J.R.F. [edit]; Artikel verscheen in een uitvoeriger versie ook in NIKS nr. 8, oktober 1981; Gezond Gezin 20-10; oktober 1981