De klant is koning en de keizer is naakt

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Hoewel ons dat telkens weer in de schoenen wordt geschoven, is het onjuist te stellen dat de vrouwenbeweging naakt zou willen verbieden of alle afbeeldingen die aan seksualiteit refereren in de ban wil doen. De meest afschuwelijke vormen van pornografie waarin incest, sadisme en de zg. nazi-seks worden afgebeeld zouden we inderdaad willen lozen, maar daartoe hoeft noch censuur, noch een totaal-verbod op seks te worden ingesteld. De enige voorwaarde waaraan voldoen moet worden om dergelijke afbeeldingen - na toetsing door de rechter - uit de handel te nemen is dat men erkent dat ze niet onder de titel zedelijkheid thuishoren, doch onder (aansporing tot) geweld.

bron: Artikel 'De klant is koning en de keizer is naakt' door Karin Spaink; Uit het boek 'Pornografie: bekijk 't maar - Een politiek-feministische visie op seksualiteit' onder redactie van Karin Spaink; Van Gennep Amsterdam; 1982