De rede is geen geloof

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het prijsgeven van moderniteit, universalisme en merite, de knieval voor het multiculturalisme, het verraad dus van de rede, de vooruitgang en de traditionele verlichtingsidealen, zijn kwesties die niet alleen aan de integratie van nieuwkomers raken. In de gezondheidszorg voerden zij bijvoorbeeld tot de - beschamende - officiële erkenning van allerlei vormen van kwakzalverij en het vergoeden van niet-aantoonbaar werkzame therapieën.

bron: Column 'De rede is geen geloof' door H.J. Schoo; Uit het boek 'Een bitter mensbeeld - De transformatie van een ontregeld land' door H.J. Schoo; Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam; 2004; Oorspronkelijk: De Volkskrant; 3 april 2004