De strafrechtspleging is verpolitiseerd

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Dan is er een derde ontwikkeling die de voorgaande tendensen van een maatschappelijke sanctie voorziet: dat is de verpolitisering van de scheiding der machten. Ook de strafrechtspleging is verpolitiseerd. Politiek reageert op beeldvorming. Strafrecht is publiciteit geworden. De mediademocratie dankt haar effect aan snelle opvattingen die de media zelf op grond van selectieve beelden hebben helpen vormen. En de selectie van de beeldvorming werkt bijna altijd in het nadeel van personen. De pers is niet in positieve berichten geïnteresseerd. Nieuws is slecht nieuws. Wanneer gaan welke koppen rollen? [...]

Journalisten lijken nog het meest op kannibalen. Hun onderzoeksambities zijn voornamelijk op hun fileerdrift gebaseerd. Hoogleraren mogen in snelle interviews die kortzichtigheid legitimeren. Een quootje van een deskundige moet het primeurtje de schijn van authentiek denkwerk verlenen. De discussie over het strafrecht is gereduceerd tot, mag het zijn, persoonlijke schandaaltjes en vedetta's.

bron: 'Schandalisering van het strafrecht' door T.M. Schalken; Homo Advocatus (Spongbundel); Citaat aangehaald in: < 'Vervolg ze tot in de hel' - De haat-zaai aangifte van Fortuyn > door Gerard Spong & Oscar Hammerstein; Uitgeverij Balans; 2003