De strafwaardigheid van seksueel misbruik

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In de zedelijkheidswetgeving komen de normen en waarden tot uitdrukking over de seksualiteit, zoals die door een meerderheid in de Nederlandse samenleving worden onderschreven. Dit seksueel vertoog [...] kenmerkt zich als antiseksueel. Er bestaat een maatschappelijke streven naar beheersing van de seksualiteit. Kenmerkend in een strenge regulering van de seksualiteit als middel tot sturing van de samenleving. [...]

Waar het gaat om maatschappelijke kwetsbare groepen is de beschermingsgedachte het meest uitgesproken; meer in het bijzonder is dat het geval ten aanzien van de jeugd. Hier komen twee cultuurkenmerken samen, die elkaar onderling versterken: het antiseksueel vertoog en de zorg om het kind. Als gevolg hiervan is de maatschappelijke normering van de seksualiteit hier het omvangrijkst; de beschermingsgedachte krijgt hier een haast absolute geldingskracht.

bron: Dissertatie 'De strafwaardigheid van seksueel misbruik' door R.S.B. (Renée) Kool; Gouda Quint, Deventer; 1999