De vreemde capriolen van minister Korthals Altes

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een onderzoek naar de parlementaire besluitvorming in het als tolerant bekend staande Zweden, laat precies hetzelfde patroon zien. Na een zorgvuldige en deskundige voorbereiding van de wetsherziening op het punt van seksuele contacten met en tussen jeugdigen, komt op het politieke niveau het debat in de emotionele sfeer te staan, waardoor politici snel bakzeil halen om de publieke opinie aan hun kant te houden. Op die manier groeit de kloof tussen wat er wettelijk op seksueel gebied strafbaar ia en de werkelijkheid.

Het wachten is op een minister van Justitie die nuchter maar consequent vasthoudt aan een wetsvoorstel, wanneer dit een breed maatschappelijk draagvlak heeft. Op die manier kan wetgeving een aansporing zijn voor het op gang brengen van een zinnige aanpak van de problematiek rond seksueel geweld en seksueel misbruik door ouderen van jongeren, waarbij - zoals steeds duidelijker wordt - vooral de incestrelatie veel schade toebrengt aan meisjes en vrouwen.

Wetgeving - ook strafwetgeving kan zin hebben bij het reageren op dit soort problemen, maar dan moet dit wel worden uitgelegd. 'Wetgeven' zou wat meer 'wetspreken' moeten zijn. Anders krijgt het Wetboek van Strafrecht op dit gebied het karakter van het grote vertelboek, dat ver af staat van een ieders werkelijkheid.

bron: Artikel 'De vreemde capriolen van minister Korthals Altes' door Jacquelien Soetenhorst; Opzij; januari 1986