Discretie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Ondergetekenden zijn geschokt door het opzienbarend gebrachte bericht over de arrestatie van hun stadgenoot Sanny H. [Hemerik] Zij zijn verontrust door het feit, dat aan de arrestatie van een zeer omstreden, maar in brede kring ook populaire en gewaardeerde figuur op zo'n sensationele wijze bekendheid is gegeven nog voor het ten laste gelegde is bewezen. Ondergetekenden zijn voor het merendeel goed bekend met de figuur van Sanny H. Zij wijzen op de omstandigheden waaronder deze joodse Amsterdammer in de oorlogsjaren heeft geleefd en op de moeilijkheden waarmee hij in naoorlogse jaren te kampen heeft gehad. Waar discretie in de berichtgeving over zedezaken altijd een goed principe was, protesteren ondergetekenden tegen de opmerkelijk indiscrete wijze waarop juist over deze zaak is bericht. Zulke mededelingen over een bekend persoon, die zich nog niet voor zijn rechters heeft kunnen verantwoorden, zijn onrechtvaardig, bij voorbaat vernietigend en in strijd met onze Nederlandse rechtsopvattingen.

Amsterdam

REMCO CAMPERT, auteur
R. JASPER [GROOTVELD], arbeider
CAREL KNEULMAN, beeldhouwer
CEES NOOTEBOOM, auteur
OPLAND, illustrator
GERARD K. VAN 'T REVE, auteur
JAN VRIJMAN, journalist

[Sanny Hemerik werd verdacht van ontucht met een minderjarige jongen. Sammy is de geestelijke vader van het standbeeld Het Lieverdtje in Amsterdam.]

bron: Ingezonden brief 'Discretie'; www.iisg.nl/grootveld/documents/open-brief-mbt-sanny-hemerik-in-telegraaf.pdf; De Telegraaf; 5 oktober 1959