Een pedofiel is geen kinderlokker

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De laatste tien, vijftien jaar zijn we met elkaar waarschijnlijk wat verdraagzamer geworden ten aan zien van "afwijkend" seksueel gedrag. Van homofilie bijvoorbeeld schrikken we niet meer zo gauw, laten we 't hopen althans. [...] Maar pedofilie, moeten we daar nu ook begrip voor gaan opbrengen? De pedofiel vraagt ons er wél om: "Pedofiel zijn, dat red je niet in je eentje. Je raakt aan het twijfelen aan jezelf, aan je bestaansrecht. Je leeft buiten de wet - de politie arresteert, de rechter veroordeelt, de maatschappij stoot uit: hebben de anderen dan toch gelijk? Je bent er na aan toe om de rol te accepteren die je wordt opgedrongen. Of je gaat in de illegaliteit tegen niet alleen een vijandig gezinde overheid, maar ook een onbetrouwbare bevolking waaronder mensen die bloed willen zien. In zo'n onmenselijke situatie blijven op den duur weinigen gezond, om van gelukkig zijn nog maar te zwijgen." [...]

Misschien word je als ouder nog wel het meest aangetast in je zelfvertrouwen als je met pedofilie in aanraking komt. Je wordt besprongen door vragen als: heb ik mijn kinderen te preuts opgevoed, ben ik zelf te bekrompen, ben ik overdreven bezorgd, belachelijk conservatief, laat ik ze te vrij of niet vrij genoeg, moet ik met die vriend contact zoeken of juist alle contact verbieden? Vragen die je met slechts zeer weinig mensen of met helemaal niemand kan bespreken. [...]

Belangrijke conclusies van de Werkgroep Pedofilie van het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid zijn dat het wetboek van strafrecht ingrijpend veranderd en dat de hulpverlening verbeterd en uitgebreid zou moeten worden. Heel misschien liggen daar mogelijkheden om de impasse te doorbreken. En intussen zullen we naar elkaar moeten luisteren.

bron: Artikel 'Een pedofiel is geen kinderlokker' door Bartho Smit; Ouders van nu; december 1978