Een scheurtje in het beton - Han Israëls kraakt feministisch incestonderzoek

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Nel Draijer interviewde vrouwen die via het weekblad Viva waren opgeroepen (de tekst van de oproep is verloren gegaan). Hun problemen bleken nauwelijks veroorzaakt te zijn door de incestervaring. maar door andere factoren, zoals streng-religieuze, gewelddadige, asociale familieomstandigheden. De cijfers die dat aantonen werden in de tekst van Nel Draijer verzwegen, zodat iedereen die niet naar de cijfers keek, maar wel de tekst las, toch kon blijven geloven dat de incestervaring de boosdoener was. De reden hiervoor was dat iedereen dat wilde geloven. Het paste in het reactionaire feministische denken waarbij mannen als seksueel gevaarlijk worden gezien.

bron: Artikel 'Een scheurtje in het beton - Han Israëls kraakt feministisch incestonderzoek'; De Nieuwe Sekstant; winter 2001