Er is een tijd geweest dat linkshandigheid werd tegengegaan

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Er is een tijd geweest dat linkshandigheid werd tegengegaan. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat linkshandigen allerlei leerstoornissen hadden en in hun persoonlijkheidsontwikkeling gestoord zouden zijn. Later kwam het inzicht dat niet de linkshandigheid als zodanig, maar de negatieve druk van de dwangmatig rechtshandige omgeving allerlei ongewenste gevolgen had. Helaas is men zich nog vaak te weinig bewust dat men ten onrechte konklusies trekt als twee verschijnselen lijken samen te hangen. Neem bijvoorbeeld de vermeende schadelijkheid van seksuele kontakten tussen volwassenen en kinderen. Bij nadere bestudering blijken vaak niet de kontakten zelf schadelijk te zijn maar de toestand die erom heen gemaakt wordt door ouders of politie. Hoe komt het nou dat mensen niet meer in staat zijn om de dingen rustig op een rijtje te zetten, maar door negatieve emoties overmand tot onredelijke veroordeling van mensen of groepen komen? [...]

Ongetwijfeld hebben nogal wat homofielen de neiging gehad het zwarte schaap van de diskriminatie door te schuiven naar pedofielen. Toch kan het COC van de laatste jaren moeilijk verweten worden de homo-emancipatie over de ruggen van pedofielen heen bereikt te hebben. Wel zou het COC zich aktiever kunnen inzetten om iets te doen aan de nog steeds grote diskriminatie van pedofielen. Om te beginnen zijn er nogal wat homofielen die proberen zich maatschappelijk aksepteerbaler te maken door zich duidelijk van pedofielen te distantiëren. [...]

Seksuele kontakten onder de 16 jaar mogen dan strafbaar zijn, pedofilie (als dat al meetbaar zou zijn) is dat zeker niet, en er is derhalve geen enkele rechtsgrond mensen alleen op hun (vermeende) gerichtheid te gaan registreren. Deze registratie-ziekte blijkt trouwens niet alleen pedofielen te bedreigen, maar zelfs homofielen, joden en andere minderheidsgroepen (zoals de Rotterdamse politie-inspekteur Kalma onlangs onthulde). [...]

Wellicht dat we ooit nog de tijd mogen beleven dat van pedofilie evenmin een punt gemaakt wordt als van linkshandigheid, voorbehoedsmiddelen of de kans op ruggemergtering bij zelfbevrediging.

bron: Artikel 'Niemand is heilig' door Rob Tielman; Sek (uitgave COC); Themanummer over pedofilie; Zevende jaargang, nummer 6; 21 mei 1977