Erotiek op de basisschool

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In het najaar van 1986 publiceerde R.G. [edit] drie artikelen over erotiek op de basisschool in Het Schoolblad. In dit nummer van O.K. kunt u een samenvatting van deze artikelen lezen. De passages tussen aanhalingstekens zijn letterlijk overgenomen uit Het Schoolblad. [...]

"Televisieprogramma's en vooral praatshows zijn nooit te beroerd om ter vermaak menselijk leed uit te venten. Zij hebben het hunne bijgedragen tot een stevige verankering van dit gevaardenken in het bewustzijn van hun publiek. Voor alle duidelijkheid: het is natuurlijk een goede zaak dat mensen wie veel leed berokkend is, een kans krijgen om hun leed te verwerken. Het onder woorden brengen van dat leed is dan een eerste noodzakelijke stap. De andere kant van de medaille is echter dat een steeds groter wordend publiek alles wat er erotisch tussen volwassenen en kinderen kan gebeuren, steeds meer gaat definiëren uitsluitend in termen van misbruik en mishandeling. Dit gesignaleerde bewustzijn van gevaar leidt ertoe dat leraren nog sterker geneigd zullen zijn hun mond te houden over hun erotische betrokkenheid op leerlingen. Ze kunnen zich daarmee allerlei sociale ellende op de hals halen. Een ander gevolg zou kunnen zijn dat de basisschool een steeds sterieler instituut wordt. Een plek waar de erotiek uit de dagelijkse omgang met de kinderen geweerd wordt en waar leraren zich steeds minder toegankelijk opstellen voor lijfelijke nabijheid van kinderen: 'ze' zouden immers kunnen denken."

bron: Artikel 'Erotiek op de basisschool' door R.G. [edit]; O.K. Magazine, nr. 5; januari 1987