Ervaringen met en meningen over hulpverlening in en om Amsterdam

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Aanbevelingen:

  • 1. De hulpverlener in het algemeen zou deskundiger moeten worden op het gebied van pedofilie. Het zou goed zijn als hulpverleners zich meer zouden inwerken op dit gebied. Dit zou kunnen door zich verder te scholen op het gebied van hulpvragen van pedofielen.
  • 2. De doorverwijzing tussen de instellingen zou duidelijk moeten verbeteren. Daartoe is het zinvol om een netwerk van deskundigen op te bouwen, dat bij die doorverwijzingen ingeschakeld kan worden, hetzij als hulpverlener, hetzij als bemiddelaar. Goede informatiespreiding is daarbij nodig.
  • 3. Uitgangspunt van de hulpverlening moet zijn, dat een vrijwillige relatie die een kind en volwassene met elkaar hebben, wordt geaccepteerd.
  • 4. Breder en dieper onderzoek naar het funktioneren van de hulpverlening is gewenst.


bron: 'Ervaringen met en meningen over hulpverlening in en om Amsterdam - Resultaten van een enquête van de werkgroep pedofilie, gehouden onder de bezoekers van de open avond in februari 1990' door Werkgroep Pedofilie Amsterdam; mei 1990