Excessen bepalen negatief beeld van pedofielen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door Dr. Frits Bernard

We leven in een tijd van snelle veranderingen. Wat het ene moment nog als acceptabel beschouwd wordt, kan even later als gevaarlijk en bedreigend ervaren worden. Zo worden pedofielen sinds kort gezien als welhaast het grootste probleem in onze maatschappij, mogelijk nog erger dan mishandeling of moord. Het gevoel van onveiligheid is er niet minder op geworden. Bekend geworden gevallen van erotische verhoudingen tussen kinderen en volwassenen boezemen de mensen angst in, vooral door de meestal uitgebreide berichtgeving in de media. Maar, is de berichtgeving wel onbevooroordeeld?

Natuurlijk zijn niet alle pedofielen goed, dat staat wel vast. Echter krijgt men de indruk dat incidenten op dit gebied door de media aangedikt worden. Dat de mensen bang worden door een negatieve berichtgeving is een logisch gevolg. Voortdurend worden pedofielen geassocieerd met geweld en misdaad. Uit onderzoek blijkt, dat de terminologie die in de pers gehanteert wordt van doorslaggevende invloed is op de lezer. Spreekt men van "zedendelinquent" of "verkrachter" dan komt dit sterk negatief over en dwingt de lezer als het ware tot een negatieve beeldvorming. Spreekt men van een relatie tussen een jongere en een oudere vrouw of man, dan krijgt het geheel een duidelijk andere kleur. Het is al zover gekomen dat de oorspronkelijke betekenis van het woord "pedofilie" (liefde voor kinderen) is omgevormd tot het tegendeel (misdaad tegen kinderen).

Freud spreekt ook ergens van de omkering naar het tegenovergestelde van de betekenis van begrippen. Tegenwoordig heeft hooguit een procent van de berichtgeving over het onderhavige onderwerp een genuanceerde strekking. Ook in wetenschappelijke vakbladen wordt het steeds moeilijker om objectieve onderzoekgegevens te publiceren, zeker in de Verenigde Staten. Deze ontwikkeling zal zeker geen gunstig effect hebben, integendeel. Onderzoeken naar de gevolgen van dergelijke contacten die aantonen dat er niet altijd schadelijke gevolgen zijn worden weggewerkt met de mededeling dat deze uitkomsten niet belangrijk zijn, dat het daar helemaal niet om gaat. Pedofilie is niet te tolereren, is niet acceptabel, het is geen wetenschappelijk probleem, maar een "moral problem". Het is dus onzedelijk gedrag en daarmee zijn we terug naar vroeger.

.......... Was het niet Magnus Hirschfeld [1] die meer dan eens zei "Oper scientiam ad justitiam"? Jarenlang heeft men daarin geloofd en nu blijkt dat de zedenmeesters terug zijn. Uiteindelijk denk ik dat we hier te maken hebben met een politiek vraagstuk. Naar alle waarschijnlijkheid zijn pedofiele gevoelens (naar beide richtingen) altijd een component van menselijk gedrag geweest. In ieder geval komen wij beschrijvingen hiervan alom tegen in de literatuur veler culturen, vroeger en nu. In de ene mens zal deze component sterker aanwezig zijn dan bij de andere. Ook zullen deze gevoelens soms meer en soms minder sterk tot uitdrukking komen, al naar gelang de aanleg en de omstandigheden. Goethe drukte het uit: "Nichts Menschliches ist mir fremd." Alles wijst er op, dat het een eigenschap (trait) van de mens is, waardoor een definitie van "de pedofiel" niet mogelijk wordt. Wetenschappers hebben de mensen in vele vakjes ingedeeld en dat leidde tot verwarring. De pedofiel bestaat niet, er bestaan alleen pedofiele gevoelens.

Reeds in 1974 [2] kwam ik, na het verrichten van wetenschappelijk seksuologisch onderzoek, tot de slotsom: "portret van de pedofiel"? Waarschijnlijk bestaat het niet. Uiteindelijk gaat het altijd om een mens in zijn verhouding tot andere mensen. Of de partners in die verhouding nu van dezelfde leeftijd zijn of van sterk uiteenlopende leeftijd doet in wezen niet ter zake, zolang de verhouding positief wordt beleefd door beide partners. Portret van een pedofiel? Misschien een irrelevante vraag omdat het alle schijn heeft dat een pedofiel een mens is als u en ik. En hiermee is eigenlijk alles gezegd. Mogen bovenstaande gedachten een bijdrage leveren tot de verhitte discussie die is ontstaan naar aanleiding van recente tragische gebeurtenissen, en de reactie daarop in de pers.

Literatuur
[1] M. Hirschfeld: Geschlechtskunde; Julius Puttmann, Stuttgart 1930
[2] F. Bernard: Pedofilie; uitgeverij Aquarius, Bussum 1974 (blz.103)


bron: Artikel 'Excessen bepalen negatief beeld van pedofielen' door Dr. Fits Bernard; OK Magazine, nummer 70; oktober 1999