Filteren is gewoon censuur en daarmee basta

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet (dat in dit opzicht sterk is geformuleerd) verbiedt censuur bij alle media. De wet mag bij andere media dan pers en omroep leeftijdgrenzen aan de toegankelijkheid van informatie stellen ter bescherming van de openbare zeden. Dit betekent dat filteren op internet in strijd is met artikel 7 Gw en dat een wet die probeert aan de filterpraktijken een wettelijke basis te verschaffen in strijd is met de Grondwet zodat de Tweede Kamer die dus niet mag aannemen. Het rapport Filteren van kinderporno legt bloot dat de bestaande praktijk in Nederland geen wettelijke basis heeft, maar gaat er ten onrechte van uit dat een dergelijk gebrek is te verhelpen. [...]

Hoe komt het dat filtering zo gemakkelijk de samenleving binnensluipt, terwijl wij in de 18e en de 19e eeuw de barricaden opgingen voor de afschaffing van de censuur? Dit is een complexe vraag waar geen eenvoudig antwoord op is. Ik volsta met het noemen van een aantal factoren dat mijns inziens de uitkomst bepaalt. [...]

Een andere factor is de onzichtbare techniek, waardoor het vrij 'geruisloos' kan worden ingevoerd. De laatste factor is dat wat de Duitse socioloog Beck de risicomaatschappij heeft genoemd. We beveiligen ons tegen risico's die zich misschien kunnen verwezenlijken. We doen de tandpasta voor de vlieghavenbeveiliging in een apart plastic zakje, hoewel we nog nooit een vloeibare bom hebben gezien. Hij kan echter gemaakt worden. Er kan ergens kinderporno zijn te vinden. We leven onder een collectief beveiligingssyndroom. In een volwassen samenleving beveiligt de gebruiker met zijn of haar gezin zich zelf tegen informatie die hij of zij niet wenst. Dat moet het uitgangspunt blijven. De Sprookjes van Grimm zijn in vele gezinnen als spannende verhalen gelezen, in andere geweerd omdat ze schadelijk werden geacht voor de kinderziel.

bron: Artikel 'Filteren is gewoon censuur en daarmee basta' door Egbert Dommering (hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam); www.ivir.nl/publicaties/dommering/Filteren_is_gewoon_censuur_en_daarmee_basta.pdf; januari 2009