Freud noemt dit 'zelfverminking'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[C]ultuur wordt door Freud getypeerd als een soort vader die eist dat wij onze libidineuze neigingen onbevredigd laten in ruil voor symbolische of reële liefde. Freud noemt dit 'zelfverminking', en ook als wij ten huidigen dage de natiestaat in ogenschouw nemen, is er de oude ruil; de burger raakt gedomesticeerd, oftewel hij ziet af van de meeste driftbevrediging, een proces dat wordt geleid door politieke, religieuze en andere autoriteiten.

bron: 'Groot Dictee der Nederlandse Taal 2011' door Arnon Grunberg; www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3077102/2011/12/14/De-tekst-van-het-Groot-Dictee-der-Nederlandse-Taal-2011.dhtml; VK; 14 december 2011