Freuds traumata theorie de oorzaak dat we doodsbang zijn om kinderen met seksualiteit te confronteren

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Freuds traumata theorie heeft een dergelijk enorme impact gehad, dat we naar mijn overtuiging tot vandaag doodsbang zijn om kinderen met seksualiteit te confronteren. Iedereen, zogenaamde deskundigen en leken, schijnen te weten hoe levenslang en ernstig de gevolgen zijn van seksueel misbruik van kinderen. Maar veel deugdelijk onderzoek is er niet. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat de gevolgen van misbruik minstens ten dele veroorzaakt worden door onze reacties: politieverhoor van de kinderen, de pers erbij, kringgesprekken met de crèche-leidster, en dat alles zeer geëmotioneerd en in vage, niet directe taal. Onze intuïtieve zekerheid van de gevolgen van misbruik als zodanig is mijns inziens in niet geringe mate veroorzaakt door de internalisering van Freud in onze belevingswereld. Vergeet niet hoe freudiaanse ideeën onze filmindustrie, de literatuur en de psychiatrie hebben gekoloniseerd.

bron: Artikel 'Het ontbrekende hoofdstuk' door Willem Koops; Uit het boek 'Over kinderen en seks'; Onder redactie van Willem Koops, Bas Levering & Micha de Winter, m.m.v. Madelon Pieper; Uitgeverij SWP Amsterdam; 2014