From Jerusalem, Athens and Rome, with love

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het betekende in de praktijk van Athene en Rome dat het niet vreemd was als een man getrouwd was, misschien ook nog wel gelukkig getrouwd, een gezin had en er daarnaast relaties op nahield met mannen, veelal knapen. Hij was geen homofiel, hij deed homofiel. Nog steeds is deze oude samenleving interessant voor onderzoekers die willen weten of ieder mens 'een beetje bi' is, of dat homofilie (en dan ook heterofilie) voor een deel (en voor welk deel dan?) cultureel en maatschappelijk bepaald is. [...]

Van keizer Hadrianus (die regeerde van 117-138 nC) was het algemeen bekend dat hij een hartstochtelijke relatie had met de Griekse jongeman Antinoüs. Toen deze stierf, liet de diepbedroefde keizer een tempel voor hem bouwen, want zijn geliefde deelde in de eer der goden. Toen de keizer de jongeman leerde kennen was hij zelf achtenveertig, Antinoüs was dertien. Niemand in het Romeinse Rijk sprak schande van deze relatie, behalve Joden, christenen en misschien een enkele stoïsche filosoof. Er is geen reden om van Antinoüs een homo-erotische icoon te maken, zoals wel gebeurt. Eerder past hem postuum een plaats in de lijst van de slachtoffers van seksueel misbruik.

bron: Artikel 'From Jerusalem, Athens and Rome, with Love' door Sam Janse (nieuwtestamenticus te Ameide); Trouw; 10 maart 2012