Gerard Reve over Joop Schafthuizen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Matroos [Joop Schafthuizen] bevindt zich op het ogenblik in de grote Spaanse stad Barcelona, om een 16de eeuwse Madonna te kopen. Je kunt nu in Spanje ook, van de ouders, jongens van ongeveer elf jaar kopen, om mede te nemen en te houden, omdat die ouders heel arm zijn, en die jongens nog geen geld kunnen verdienen. Voor ca Fl. ['Florijnse f' in origineel] 800,- krijg je zulk een deugniet mede. Ik heb Matroos natuurlijk flink wat geld medegegeven.

bron: Uit het boek 'Briefwisseling 1951-1987' door Gerard Reve en Geert van Oorschot; Uitgeverij G.A. van Oorschot; Amsterdam; Eerste druk: september 2005; Brief van Gerard aan Geert: 1 juli 1982