Gerard Spong (advocaat) in de radio-uitzending Simek 's Nachts

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Ik kan mij niet zo goed voorstellen dat mensen naar de wapens grijpen om oorlog te voeren en andere mensen dood te schieten. En dat blijft hoe je het ook wendt of keert een zowel sociaal maar ook een psychologisch of misschien wel sociaal-psychologisch fenomeen dat eigenlijk beter onderzocht zou moeten worden door de wetenschap. [...]

Maar wat ik wel wil zeggen is dat in sommige opzichten psychiatrische patiënten eigenlijk eerlijker en zuiverder zijn in hun gevoelsbeleving en ook in hun gevoelsuitingen. Ik heb zelfs soms het idee dat die zuiverheid zo bijzonder is dat de samenleving zo gestoord in elkaar zit dat die deze zuiverheid van die mensen niet kan appreciëren en daarom ze bombardeert tot psychiatrische patiënten. [...]

Ik ben wel eens in de situatie komen te verkeren dat ik verleid werd door een minderjarige jongen van vijftien jaar. Het was een beeldschone knaap maar die heb ik altijd de deur gewezen en gezegd kom maar terug als je zestien bent. En dat deed die ook. [...] Hij probeerde mij nog over te halen op zijn vijftiende door te zeggen dat een paar leraren en een dominee het ook al met hem hadden gedaan. Ik zei ik ben geen leraar en ik ben geen dominee ik ben een advocaat en ik doe daar niet aan mee. Ik heb wel de verlokkingen in dat grensgebied gekend maar ik weet wat voor ellende het kan veroorzaken zowel voor de betrokkenen maar ook voor degenen die dat misdrijf begaan. Je kan totaal geruïneerd worden en dan had ik ze toch wel goed op een rijtje om te zeggen dan toch liever niet.

bron: Gerard Spong (advocaat) in de radio-uitzending 'Simek 's Nachts'; download.omroep.nl/podcast/radio1/rvu/simeksnachts/20070923-00.mp3; RVU; 23 september 2007