Gert Hekma: 'Dit land is helemaal niet liberaal'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

We zijn eigenlijk sinds de jaren zestig geen klap opgeschoten. De seksuele revolutie heeft nauwelijks iets uitgehaald. Er heeft wel een verschuiving opgetreden van monogamie naar seriële monogamie, maar dat is alles. Seks blijft ten eerste gezien worden als behorend tot de natuur, in plaats van tot het sociale. Daarom cultiveren we het niet. Ten tweede kunnen mensen liefde en seks niet los van elkaar zien, terwijl dat volgens mij veel beter zou zijn. Een derde punt is de handhaving van de scheiding tussen privé en publiek. Ik ben van mening dat seks niet alleen een privé-zaak is, maar publieke betekenis heeft. Dat zie je aan het huwelijk, aan wetgeving rond seksualiteit en aan het verlangen dat veel mensen hebben om publiekelijk seks te bedrijven. Dit alles zorgt ervoor dat Nederland niet zo liberaal is als wel wordt beweerd. [...]

Het onderwijs en het gezin moeten worden opengegooid. In dit verband, ik moet zeggen dat ik echt gek word van die waanzin rond pedoseksualiteit, die de Westerse wereld overspoelt. Op scholen durft men daardoor bijna niet meer over seks te praten. Die waanzin leidt zo tot een versterking van traditionele patronen. Dat is erg zorgwekkend. [...]

Kinderen moeten opgevoed worden tot gedisciplineerde arbeiders. Ze moeten leren hun energie niet aan onzinnige dingen als 'overmatige' seks te verspillen. Dat is ook de rol van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Het wordt moeilijk echte seksuele hervormingen door te voeren binnen dit systeem. [...]

Het algemene beeld is volgens mij dat de invloed van de kerk is afgenomen. Maar in diepere zin zijn we nog steeds een christelijke natie. Ideeën uit die traditie hebben een lang leven en verdwijnen heel moeilijk. De wetenschap heeft belangrijke ideeën van de kerk op een andere manier gereproduceerd. Wat we nu moeten doen is alternatieven bedenken voor die onderdrukkende cultuur. [...]

Wat wij zijn is het resultaat van een gewelddadige samenleving. De Sade eist dat geweld voor zichzelf op. Geweld is iets universeels en zal altijd blijven bestaan. We moeten niet dromen van een samenleving waar geen geweld bestaat. Daarom moeten we een manier vinden om geweld in goede banen te leiden. Daarom lijkt het me ook goed als er meer ruimte komt voor publieke vormen van seks. Als mensen seks hebben achter gesloten deuren kan er veel meer mis gaan en kan er meer geweld aan te pas komen dan als mensen publiekelijk seks hebben. Het kerngezin als fort creëert geweld. [...]

bron: 'Dit land is helemaal niet liberaal' door Paul Mepschen & Peter Drucker; Interview met Gert Hekma (docent Homostudies UvA); www.grenzeloos.org/artikel/viewartikel.php/id/260.html; grenzeloos; 6 maart 2000