Het Goddelijke Kind - Opgedragen aan Michael Jackson

From Brongersma
Jump to: navigation, search

In een wereld waarin vals-autoritaire moralisten de waarheid tot een morele ondeugd hebben uitgeroepen zullen maar weinig intelligente schrijvers de moed durven op te brengen hun lezers te wijzen op het verschil tussen de werkelijkheid van het kind, waarin de mens nog niet een machine geworden is, en de werkelijkheid van de volwassene, waarin alleen diegene triomfeert, die van zichzelf geheel of gedeeltelijk een robotmens weet te maken. Van een volwassene, iemand die, met andere woorden, is toegetreden tot een wereld waarin de kinderlijke ongedwongenheid vervangen is door volwassen dwang, wordt verwacht dat hij de robotmens aanbidt, en omdat een robot een programma nodig heeft, daarom wordt van hem geëist dat hij een geprogrammeerde moraal accepteert, een vals-autoritaire moraal, die weinig meer is dan een reeks kille, betekenisloze klanken, die worden uitgestoten door moralistische, agressief-mannelijke vernietigingsmachines.

Vrijheid is in zo'n wereld een ondenkbaar gegeven. Recht wordt niet tegenover onrecht geplaatst, liefde wordt niet boven blinde haat geplaatst, nee, alles wat werkelijk mag bestaan in de liefdeloze wereld van de kleinburgerlijke moralist is het recht van de sterkste, en de sterkste is altijd en eeuwig de geestelijke leidsman, die zich bereid heeft verklaard het kind in de mens te vermoorden. [...]

Het probleem [van pedofilie] is niet de sexuele omgang van volwassenen met kinderen, nee, het probleem is aan de ene kant de agressieve bezitsdrang van ouders en aan de andere kant de agressieve mannelijke veroveringsdrang, die niet bereid is de eigenheid van de ander te respecteren, een drang ook, die niet in staat is zich te onderwerpen aan de vrouwelijke gevoelens van liefde, warmte en tederheid die binnen een relatie (elke relatie, dus ook een pedofiele relatie...) centraal dienen te staan.

bron: Ingezonden brief aan de Volkskrant 'Het Goddelijke Kind - Opgedragen aan Michael Jackson, een kinderlijke man die niet van volwassen mensen hield' door Wim Duzijn; Geplukt van www.vkblog.nl/bericht/266750/Het_Goddelijke_Kind op 13 juli 2009; Brief ingezonden op: 29 april 1990