Het doden van een mens

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Iedere dictatuur zorgt ervoor dat kennis niet vrij beschikbaar is. Internet bezorgt dictatoren over de hele wereld hoofdpijn. [...]

Wanneer een mens wordt bedreigd (met vreselijke straffen bijvoorbeeld) ontstaat er geen eerbied voor de bedreiger, maar radeloosheid en paniek. Het nederige gedrag dat wordt vertoond is vervuld van haat die zich vaak manifesteert als zelfhaat, als mensenhaat in het algemeen en ten slotte als haat tegen de bedreiger. [...]

Ik geloof dat het Ayaan Hirsi Ali was die uit de doeken deed dat de islam niet alleen een godsdienst is, maar tevens een politiek programma. Ze wekte daarbij de indruk dat het christendom uitsluitend een godsdienst is en géén politiek program. Naar mijn idee is niet alleen de islam, maar ook het christendom vooral een politiek program. Het is een simpel programma, dat eigenlijk maar één programmapunt kent: wereldoverheersing. [...] Christenen en moslims zijn meer aan elkaar verwant dan aan de seculiere wereld. Op een dag zullen ze zich verenigen en de waardigheid van de mens uit hem knijpen zoals je een tube tandpasta leeg knijpt.

bron: Uit het boek 'Het doden van een mens' door Guus Kuijer; Athenaeum - Polak & Van Gennep; Amsterdam; 2007