Het fascisme als gevoelsbeweging - De niet-volledig-geborenen zijn bang voor erotiek

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Tijdens een onderzoek naar vrijetijdsverenigingen bleek Theweleit dat in alle verenigingen de zaken net zo georganiseerd waren als op het werk: hiërarchisering, het dragen van uniformen, scheiding van de geslachten en van volwassenen en kinderen, zo gestruktureerd dat er geen ruimte is voor onbekende situaties. [...]

Het is echter geen verschijnsel dat zich alleen maar heeft voorgedaan in (pre)-nazi-Duitsland. Het is een ontwikkeling die in andere periodes op een andere wijze in daden wordt omgezet. "Männerphantasien" laat zien dat de angst voor het zinnelijke, voor het bewegende, een angst is voor datgene - wat bij (door) de "niet volledig geborene" [uitleg zie artikel] is (wordt) onderdrukt: de wensen van het onderbewuste en het "vrouwelijke". [...]

Een lijn die door het hele onderzoek heenloopt is de vraag of het fascisme niet een fase is in de ontwikkeling die met de heksenvervolging begonnen is. Een vervolging van de zinnelijke vrouwen, die zich niet primair laat herleiden tot ekonomische verhoudingen, maar die te maken heeft met de maatschappelijke organisatie van de geslachten.

bron: Boekrecensie 'Het fascisme als gevoelsbeweging - De niet-volledig-geborenen zijn bang voor erotiek' door Tim Flesseman; Betreft het boek 'Männerphantasien' (2 delen) door Klaus Theweleit; De Groene Amsterdammer; 26 september 1979