Het getuigt van moed om een dergelijk pikant onderwerp aan de orde te stellen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Aangenaam verrast was ik bij het openslaan van het scoutingnummer van oktober, toen mijn blik viel op een artikel over pedofilie binnen scouting. Het getuigt toch wel moed, een dergelijk pikant onderwerp aan de orde te stellen. Bij het lezen van het artikel viel mij onmiddellijk de neutrale toonzetting op. Een vooroordeel werd terecht zorgvuldig vermeden. De sterke emotioneler reacties die het onderwerp doorgaans oproept werden door Hans Mey - de auteur - zelfs enigszins gerelativeerd. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat een seksuele relatie tussen volwassene en jeugdige slechts in een aantal gevallen problematisch is. Alvorens inhoudelijk op het onderwerp 'pedofilie binnen scouting' in te gaan, heeft Hans Mey aan dat het vooral van belang is onbevooroordeeld naar seksueel contact tussen jeugdlid en leider te kijken.

Het is onjuist pedofilie op een hoop te gooien met criminele zaken als de vervaardiging van kinderporno e.d. Maar daarmee is nog geen antwoord gegeven op de kernvraag of seksuele contacten tussen een leider en een jeugdlid aanvaardbaar zijn. De vraag of pedofilie in het algemeen aanvaardbaar is, is voor ons minder relevant. Van scouting wordt tenslotte niet gevraagd uitspraken te doen over de zedelijke moraal die mensen in acht zouden moeten nemen.

bron: Artikel 'Pedofilie' door Erik Peeters; Parkberichten; Scouting Gelderland; januari 1989