Het is met de Nederlandse politieke partijen droevig gesteld

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Balkenende vraagt zich af waarom de Nederlandse intellectuelen zich niet met het debat bemoeien. Welnu, dat is simpel: omdat er geen debat is. Het is met de Nederlandse politieke partijen droevig gesteld. De drie grootste partijen zijn ideeënloze organisaties, uitsluitend erop gericht een achterban te behagen en daardoor macht te verwerven.

Het CDA heeft het evangelische gedachtengoed ingeruild voor het economisch liberalisme van de VVD. Wie er bijbelse idealen op nahoudt over gerechtigheid en goed rentmeesterschap, moet niet bij het CDA zijn. De Partij van de Arbeid heeft onder Wim Kok (een nu in rechtse kringen zeer gerespecteerde grootgraaier) haar ideologische veren afgeschud. Van enig sociaal-democratisch idealisme is weinig meer terug te vinden. De VVD is geheel geworden wat de clichés altijd al beweerden: de belangenbehartiger van wie geld heeft of veel geld wil hebben en vooral veel geld wil houden. VVD'ers liggen er niet wakker van dat zoiets ten koste gaat van minderbedeelden, van zieken en gehandicapten, van werklozen of van het milieu. Solidariteit is er alleen met de eigen financiële bovenlaag. Met echt liberalisme heeft dat weinig meer te maken.

bron: Column 'Verkiezingen - over de keuze tussen Scylla en Charibdis' door Cees van der Pluijm; www.vanderpluijm.demon.nl/column/2006-22.html; Gay Krant 567; 4 november t/m 17 november 2006