Homoseksueel gedrag en pedofilie doorbreken deze gangbare kanalisatie

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De cultureel voorgegeven kanalisatie van seksualiteit is de heteroseksuele, monogame, duurzame en rolgedifferentieerde relatie tussen twee volwassenen in het huwelijk. Homoseksueel gedrag, pedofilie en buitenechtelijke seksualiteit doorbreken ieder op eigen wijze deze gangbare kanalisatie. Voorzover deze vormen van seksualiteitsbeleving als problematisch worden ervaren door de betrokkenen en hun omgeving en in de hulpverlening terechtkomen, ontlenen ze dat problematische aan het afwijken van het sociaal-wenselijke in de partnerkeuze.

bron: 'Woord vooraf' door J. Frenken; Uit het boek 'Seksuologie - Een interdisciplinaire benadering' onder redactie van Jos Frenken; Van Loghum Slaterus Deventer; 1980