Homosexuality and civilization - Louis Crompton

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het is opmerkelijk dat de Amerikaanse historicus [Louis] Crompton pedofiele verhoudingen onder homoseksualiteit laat vallen, terwijl Amerikaanse homogroeperingen hun best doen de relatie tussen beide te ontkennen. [...]

Hoe is het mogelijk dat moslims in de Middeleeuwen zo tolerant waren ten opzichte van pederastie terwijl hun religie even homofoob is als het christendom, en waarom zijn de rollen nu omgedraaid in zoverre dat christenen minder homofoob zijn geworden en moslims juist meer?

bron: Boekbespreking 'Een belangrijke maar eenzijdige mondiale geschiedenis van homoseksualiteit' door Gert Hekma; Betreft het boek 'Homosexuality and Civilization' door Louis Crompton (Londen, 2003); Gay News; november 2004