Hoog spel rond verbod Martijn

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het ziet er namelijk naar uit dat het OM voor een haast kansloze zaak staat. [...] Een verbod is een ernstige inbreuk op dit grondrecht dat slechts in het uiterste geval mag. Het moet bovendien om méér gaan dan alleen om maatschappelijk ongewenst gedrag. Het gedrag moet een daadwerkelijke en ernstige aantasting vormen van als wezenlijk ervaren beginselen van ons rechtsstelsel, die de samenleving (kunnen) ontwrichten. Ontwricht Martijn de samenleving? Misschien gaat dat nog wat ver.

bron: Commentaar 'Hoog spel rond verbod Martijn'; NRC Handelsblad; 25 november 2011