Humanistisch Manifest 1987-1989

From Brongersma
Jump to: navigation, search

"Jongerenrechten dienen zoveel mogelijk gesteund te worden uit het oogpunt van opvoeden in vrijheid tot zelfbeschikking en (de daaruit voortvloeiende) eigen verantwoordelijkheid. De rechtspositie van minderjarigen moet daarom versterkt worden, evenals de bescherming van kinderen tegen geweld en niet door hen gewenste intimiteiten. Wél door jongeren gewenste intimiteiten dienen even constructief benaderd te worden als andere vormen van ontplooiing, gericht op zelfbeschikking."

bron: 'Humanistisch Manifest 1987-1989' door Humanistisch Verbond; Geciteerd in artikel 'Pedoseksualiteit wel of niet?'; Humus, nummer 2; 1988; Manifest uit: 1987