In die tijd is waarschijnlijk de basis gelegd voor het monogame huwelijk

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Pas toen de mensen meer gingen produceren dan strikt noodzakelijk was voor eigen gebruik en er dus bezitsvorming plaatsvond, werden zaken als afstamming belangrijk, omdat dan het erfrecht geregeld moest worden. In die tijd is waarschijnlijk de basis gelegd voor het monogame huwelijk zoals wij dat kennen. Door een vrouw te zien als zijn bezit kon de man er zeker van zijn dat de kinderen werkelijk zijn kinderen waren. Het woord familie betekent dan ook oorspronkelijk: het bezit van de man, vrouwen, kinderen en slaven. [...]

We leven in een kapitalistische maatschappij. Dat is een andere naam voor een maatschappij waarin een kleine groep mensen de productiemiddelen (machines, fabrieken) bezit, en het grootste deel van de mensen gedwongen is om in loondienst te werken, dat wil zeggen hun arbeidskracht afstaan in ruil voor een deel van wat ze zelf produceren. [...] Jammer is alleen dat er wel een aardige analyse is gemaakt van de uitbuiting die er in het arbeidsproces plaatsvindt, maar dat zo weinig socialisten doorhebben welke systeeminstandhoudende functie het gezin heeft. [...] Het gezin zal pas opgeheven kunnen worden wanneer er alternatieven zijn, en bovendien de mensen zich meer bewust worden van de beperkingen die dit stelsel hen oplegt.

bron: Artikel 'Het gezin' door Anja Meulenbelt; Sekstant, nr. 8; september 1973