Inbeslagname foto's expositie door OM

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Met grote verontwaardiging en verontrusting nam het bestuur van Vereniging Martijn - zij zet zich in voor de bespreekbaarheid en de acceptatie van ouderen-jongeren-relaties - kennis van een inval door de Amsterdamse zedenpolitie bij een foto-expositie over jongens. Een aantal foto's, die bij boekhandel Intermale tentoon waren gesteld, zouden volgens het Openbaar Ministerie kinderporno zijn. In het licht van de recentelijk gewijzigde wetstekst over kinderporno (art. 240-b) is [dit] standpunt volkomen belachelijk. Daarin worden afbeeldingen van seksuele gedraging strafbaar gesteld en daarvan was op de foto's van de expositie geen sprake. De Minister van Justitie heeft ook niet te kennen gegeven, dat hij ontevreden zou zijn met de huidige wetstekst. Buiten de volksvertegenwoordiging om, wordt van de zijde van politie en justitie gepoogd andere normen aan te leggen dan in de wet staan. Men staat onder invloed van verscherping van de normen en het vervolgingsbeleid in het buitenland, zoals de Verenigde Staten. Dit spreekt ook uit het rapport van de werkgroep kinderpornografie, die geheel bestond uit vertegenwoordigers van vervolgers. Waar de wet spreekt van "bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging", stelt het rapport dat "de kennelijke bedoeling van seksuele prikkeling voorop dient te staan".

Vanzelfsprekend zijn wij van mening dat het Openbaar Ministerie van verdere vervolging dient af te zien. Zij moet de foto's onmiddellijk teruggeven, zodat de expositie heropend kan worden.

bron: Persbericht door het bestuur van Vereniging Martijn; 14 mei 1987