Internet Meldpunt Kinderporno

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In Augustus 1995 publiceerde het tijdschrift Modemmagazine (Link Magazine) een artikel over kinderpornografie op Internet. Dit artikel veroorzaakte een golf van opschudding op radio en televisie. Er ontstond een discussie over de aansprakelijkheid van Internetproviders, en de mogelijkheid van zelfregulerende akties tegen kinderporno op Internet. Vanuit de politiek kwamen verschillende signalen over de noodzaak van zelfregulerende aktie door Internetproviders. In antwoord daarop lanceerde de vereniging van Internetproviders NLIP op 28 augustus 1995 een aktieplan waarin meldpunten tegen kinderporno en racisme werden aangekondigd. Naar aanleiding van dit aktieplan werd een werkgroep opgezet, bestaande uit vertegenwoordigers van Internetproviders, de Divisie Centrale Recherche Informatie (CRI), en Internetgebruikers. Deze werkgroep heeft de doelstelling en de procedures van het meldpunt kinderpornografie ontwikkeld, en op basis daarvan het eerste meldpunt opgezet in Europa.

Het Internet Meldpunt Kinderporno werd op 20 juni 1996 geopend door de Minister van Justitie, W. Sorgdrager. [...]

Tot nog toe wordt het meldpunt beheerd door onbetaalde vrijwilligers. Uit de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan een bescheiden, doch structurele, personele bezetting. Door enkele uren per week iemand in te huren wordt de continuïteit en zorgvuldigheid van het meldpunt gegarandeerd. Dit brengt de noodzaak met zich mee het meldpunt te organiseren in een rechtsvorm. Op 14 mei 1997 is de stichting "meldpunt ter bestrijding van kinderporno op Internet" opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, dossiernummer 41217108.

Het bestuur van het meldpunt bestaat uit Christine Karman - Voorzitter, Maartje van der Heide - Secretaris, Alex de Joode - Penningmeester, Felipe Rodriquez - Bestuurder.
De stichting zal, in samenwerking met de Vereniging NLIP, op zoek gaan naar sponsors en subsidiegevers om een budget te realiseren. Zodra dit budget beschikbaar is, kunnen enkele structurele operationele onderdelen worden ondergebracht bij de betaalde kracht. In de werkwijze van het meldpunt zitten een aantal arbeidsintensieve routines, zoals controle op de verwijdering van berichten, en het behandelen van standaard meldingen, die door de betaalde kracht kunnen worden uitgevoerd. Het bestuur zal aktief toezicht blijven houden op de uitvoering van deze taken, en zal alle niet-standaard zaken behandelen.

bron: 'Internet Meldpunt Kinderporno - Jaarverslag 1996/1997'; 1997