Internet niet de oorzaak van kinderporno

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Het verbaast mij dat de top van Justitie - na jarenlang gedogen van het demoniseren en discrimineren van pedofielen in de media - de druk op deze groep mensen verhoogt en daarmee meent de kinderen te beschermen. Volgens Justitie blijkt het maken van kinderporno steeds meer geld op te leveren waardoor er steeds meer kinderen slachtoffer van zouden worden. Volgens mij is hier sprake van een kip-ei conflict. Net als bij familie-drama's en marihuana-verkoop zal door meer media-aandacht en strengere straffen het maken van kinderporno alleen maar crimineler, gevaarlijker en dus lucratiever worden. Het is natuurlijk onzin dat het internet schuldig is aan het feit dat het zo gemakkelijk is om aan kinderporno te komen, immers toen internet nog niet bestond was het nog veel gemakkelijker om er aan te komen, namelijk bij de sex-shop op de hoek! Niet het internet is dus schuldig aan het feit dat de productie van kinderporno zo een vlucht heeft genomen, maar de strafbaarheidsstelling ervan en de hogere straffen die ervoor worden geëist!

bron: Ingezonden brief 'Internet niet de oorzaak van kinderporno' door Michel Hoff; Metro; 2 mei 2007