Interview Alice Dreger - 'Links schept een naïef beeld van de wetenschap'

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Antiwetenschappelijk denken typisch iets voor populair rechts? Nee, ook linkse activisten kunnen er wat van, ontdekte wetenschapshistoricus Alice Dreger. Na haar publicaties over ongemakkelijke onderzoeksresultaten had ze zelf beveiliging nodig. [...] Dreger, die komende maandagavond een lezing geeft in Utrecht tijdens de Nacht van Descartes, weet waarover ze het heeft. Op het hoogtepunt van de dreigementen aan haar adres werd de situatie zo onaangenaam dat ze excessief begon te sporten en angstremmers begon te slikken. Bij haar lezingen werden er regelmatig gewapende beveiligers ingeschakeld en thuis had ze de afspraak dat haar zoon de deur niet zou openen wanneer zijn ouders er niet waren.

Het was de tijd waarin Dreger publiceerde over transgenderonderzoek. Centraal stond een boek uit 2003, waarin psycholoog Michael Bailey het simplistische beeld aanviel dat een transgender simpelweg een man is met vrouwenhersenen of vice versa. [...] Maar toen Dreger zich begon te verdiepen in de zaak kwam ze erachter dat Bailey wel degelijk het beste met transgenders voor had. Volgens hem moest acceptatie niet afhangen van een onrealistisch beeld. De activisten streden tegen zijn ongemakkelijke waarheid, door hem op alle mogelijke manieren in diskrediet te brengen. Toen Dreger over deze zaak begon te schrijven, keerden de activisten zich even hard tegen haar. [...]

Ze sprak met onderzoekers die betoogden dat verkrachting wel degelijk te maken heeft met lust, met onderzoekers die aantoonden dat lang niet alle kinderen die seksueel misbruikt worden ernstige psychische schade oplopen en met onderzoekers die het bestaan van hervonden herinneringen bekritiseerden. Al deze onderzoekers kwamen frontaal tegenover activisten te staan omdat ze ingingen tegen de wenselijke ideeën. Sinds het verschijnen van haar boek reist Dreger de wereld over om te pleiten voor academische vrijheid en op feiten gebaseerd activisme.

bron: Interview < 'Links schept een naïef beeld van de wetenschap' > door Jop de Vrieze; Interview met Alice Dreger; blendle.com/i/de-volkskrant/links-schept-een-naief-beeld-van-de-wetenschap/bnl-vkn-20171115-8940277; de Volkskrant; 15 november 2017