J.P.H. Donner over taboes

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Maatschappelijke taboes zijn er niet om doorbroken te worden. Het zijn de dijken in het verkeer in de samenleving die we door schade en schande wijs geworden, daarin hebben aangebracht om vreedzaam en vruchtbaar te kunnen samenleven. Meestal kan voor die regels geen in het oog springende rationele verklaring gevonden worden; daarom noemen we het een taboe. Dat is geen bewijs voor de onhoudbaarheid van het taboe, maar voor de ontoereikendheid van rationaliteit als criterium voor de beoordeling van het samenleven van mensen.

bron: Minister van Justitie J.P.H. Donner in zijn openingstoespraak bij het oprichtingscongres van de prof. dr. W.S.P. Fortuyn Stichting; 21 februari 2004