John Humblet - Pedofilie: het gepolariseerde debat voorbij

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Na de Dutroux-zaak die in 1995 het land in de ban hield, is pedofilie nauwelijks uit de aandacht geweest. Het thema duikt om de haverklap weer in de media op en wordt ook in de publieke fora druk bediscussieerd. Toch is er rond deze thematiek niet echt veel toegankelijke literatuur te vinden waarop het grote publiek zich kan beroepen. Dat is jammer, want meer literatuur zou ook kunnen leiden tot een genuanceerder debat. Daartoe kan dit nieuwe boek van John Humblet in ieder geval een aanzet zijn; al laat het meteen ook de grote complexiteit van het thema zien. Het boek bestaat uit zeven hoofdstukken: in het eerste worden seksualiteit en pedofilie belicht vanuit een historisch standpunt. Een interessant hoofdstuk dat meteen een ideale aanleiding biedt om het thema met de juiste nuance te benaderen. Dat gebeurt dan ook uitgebreid in een tweede en vrij technisch aandoend hoofdstuk dat handelt over de verschillen benaderingen en daaruit voortvloeiende definities. Een toch wat teleurstellend hoofdstuk omdat het heel wat kritiek bevat op de gangbare gezichtspunten - wat ook zonder meer kan, en zelfs goed is - maar waarbij de auteur het uiteindelijk zelf slechts houdt bij een status quaestiones die de lezer heel erg op z'n honger laat zitten. [...]

Het vijfde hoofdstuk neemt de lezer dan weer mee in de wereld van de wetgeving. Tendensen en taboes worden aangeduid; het spanningsveld tussen wetgeving en seksualiteitsbeleving wordt toegelicht; en zelfs het feit dat taboes onderhevig zijn aan verandering en verdwijning wordt hier niet uit de weg gegaan. De twee laatste hoofdstukken daarentegen hebben het enerzijds over machtsverschillen, machtsmisbruik en hoe de invulling van het begrip seksueel misbruik schadelijk kan zijn; en bieden ons anderzijds de antwoorden op zes gestelde uitgangsvragen, hetgeen de visie van de auteur in z'n verschillende aspecten nog eens helder op een rij zet. [...]

Hoe enthousiast we ook zijn over het efficiënt samenbrengen van dit materiaal op relatief weinig ruimte, het blijven hangen in het 'louter' genuanceerd weergeven van de problematiek, laat de lezers aan het eind toch met een enigszins dubbel gevoel achter. Kortom: een lezenswaardig boek, dat zich niet echt makkelijk láát lezen, en waar toch ook wel meer had ingezeten.

bron: Betreft het boek 'De oorverdovende stilte. Omtrent pedofilie: het gepolariseerde debat voorbij' door John Humblet; Recensie door Wim Smit; www.h-vv.be/website/ v2/actueel/actueel.php? action=actueelDetail&id=216; 2007


Vanuit deze visie is het dan ook frappant dat zowel tijdens de opleiding tot maatschappelijk assistent (Sociale Hogeschool Heverlee, België, 1995-1999), de opleiding tot psycholoog (Universiteit Maastricht, Nederland, 1999-2003), als de opleiding tot seksuoloog (Katholieke Universiteit Leuven, België, 2003-2005) het fenomeen 'pedofilie' of, meer algemeen, de bespreking van de seksuele ontwikkeling binnen een gezinscontext, niet of nauwelijks aan bod kwamen.

Op de leeftijd van veertien jaar heeft al 14% van de jongens en 8% van de meisjes geslachtsgemeenschap gehad [Blijkt uit een grootschalig Nederlands scholierenonderzoek, uitgevoerd in 1995] Op de leeftijd van zestien jaar heeft meer dan eenderde van alle mannelijke en vrouwelijke scholieren al ervaring met geslachtsgemeenschap (Brugman, Goedhart, Vogels & Van Zessen, 1995). [...] Uit een recent Amerikaans onderzoek komt naar voren dat van de leeftijdsgroep van veertien- en vijftienjarigen in 1999 een groter percentage geslachtsgemeenschap heeft gehad dan in 1995 (37% in 1995 tegenover 39% in 1999). [...] (Centers for Disease Control & Prevention, 2000 en Centers for Disease Control & Prevention, 1996, in: De Graaf & Rademakers, 2003).

Hoewel bepaalde personen geloven dat de maatschappelijke emancipatie en de daarmee gepaard gaande juridische legalisatie van pedofilie niet lang meer kan uitblijven - [Gerard] Roelofs [seksuoloog] spreekt over een tijdspanne van hooguit vijftig jaar (Van Beek & Groen, 08.08.1998, p. 33) -, lijkt dit toekomstscenario momenteel niet erg realistisch.

bron: Uit het boek: 'De oorverdovende stilte - Omtrent pedofilie: het gepolariseerde debat voorbij' door John Humblet; Garant Antwerpen-Apeldoorn; 2007