Jongens over vriendschap en seks met mannen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Seksueel kontakt met een volwassene kan voor een kind een positieve ervaring zijn. Tot die konklusie komt de Utrechtse psycholoog Theo Sandfort in zijn nieuwste boek Jongens over vriendschap en seks met mannen. Sandfort die al eerder publiceerde over relaties tussen kinderen en volwassenen, interviewde voor dit boek vijfentwintig jongens die een relatie met een volwassen man hebben. Daarnaast sprak hij met hun oudere vrienden. Vrijwel alle jongens bleken positief te oordelen over de relatie met hun vriend. Ze beleven veel plezier en spanning aan de seks, maar vinden de vriendschap minstens even belangrijk.

Ook sprak Sandfort met hen over hoe het kontakt tot stand kwam, over verschillende soorten (seksuele) kontakten en over machtverschillen en machtsmisbruik. Jongens over vriendschap en seks met mannen is geen zwaar wetenschappelijk rapport, al is het daarop wel gebaseerd. De levendige interviews laten vooral zien hoe de jongens zelf tegen hun 'afwijkende' relatie aankijken. Sandfort zet hun verhalen zorgvuldig af tegen de vele mythes en vooroordelen over pedofilie. Het heldere taalgebruik en de levensechtheid van de verhalen maken het boek voor een groot publiek leesbaar en herkenbaar. De aktualiteit ervan ligt niet alleen in de veranderende zedelijkheidswetgeving, waarop Sandfort in het laatste hoofdstuk uitvoerig ingaat. Het boek geeft een blijvend en intrigerend beeld van menselijke verhoudingen.

bron: Tekst op de achterkant van het boek 'Jongens over vriendschap en seks met mannen' door Theo Sandfort (sociaal-psycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht); Uitgeverij SUA Amsterdam; 2e druk 1988; 1e druk 1986


Het PvdA-kamerlid Kosto zegt in hetzelfde blad [NRC, 4 november 1985] geen reden te zien voor handhaving van de strafbaar stelling: jongeren zijn eerder dan vroeger geslachtsrijp en daarom moet niet op voorhand uitgegaan worden van dwang. [Betreft verlaging leeftijdsgrens in zedenwet van 16 naar 12 jaar.]

Anders dan op basis van zedelijke overwegingen is er in het verhaal van de jongens niets te vinden dat een overtuigende grond vormt voor strafbaarstelling. Wanneer er een aparte zedelijkheidswetgeving blijft bestaan, en daarin ook leeftijdsgrenzen worden opgenomen, verdient het aanbeveling om zodanige wetsregels op te stellen, dat seksuele kontakten zoals waar de jongens over verteld hebben, daar niet langer onder vallen. Tegelijkertijd moeten die regels het mogelijk maken om in gevallen waar duidelijk sprake is van machtsmisbruik, en wanneer er geen andere oplossingen meer beschikbaar zijn, strafrechtelijk in te kunnen grijpen. De huidige wetgeving vormt voor vriendschappen en de seksuele relaties die hier beschreven zijn echter eerder een bedreiging dan dat zij de desbetreffende jongens bescherming bieden. Sommige jongens die hier aan het woord komen ervaren dit ook daadwerkelijk zo. De eventuele nieuwe wetsregels moeten de jongeren voldoende bescherming bieden tegen seksueel misbruik. Tegelijkertijd mogen ze het seksuele zelfbeschikkingsrecht van jongeren niet belemmeren.

bron: Uit het boek 'Jongens over vriendschap en seks met mannen' door Theo Sandfort (sociaal-psycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht); Uitgeverij SUA Amsterdam; 2e druk 1988; 1e druk 1986