Jongeren mogen ook homo zijn!

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Gert Hekma prikkelt de homobeweging sinds de jaren 70 met onconventionele gedachten en uitspraken. Volgens RozeLinks zijn slimme mensen daar niet bang voor. Onze werkgroep hecht er veel waarde aan dat opiniemakers buiten gebaande kaders kunnen treden in hun stellingname. RozeLinks is het "lekker oneens" met Hekma's uitspraak over dwang en seksualiteit, maar verdedigt het recht op afwijken, op controversiële meningen, op onafhankelijke wetenschap. RozeLinks koestert vrijheid van meningsuiting als het gaat om een cabaretier die provocerende teksten uit over moslims, maar ook als het over een homoloog gaat die mensen aanzet om te denken over seksuele ontwikkeling.

De laatste dagen is volgens RozeLinks gebleken hoeveel behoefte er is een aan een fors voorlichtingsoffensief. Goed onderwijs omvat ook seksuele vorming. Juist het verwaarlozen hiervan leidt tot intolerantie en excessen, zo vinden wij. RozeLinks ziet graag dat de nieuwe regering hier werk van maakt. Zo niet, dan zullen de jongeren op de boot aankomende zomer in ieder geval hun steentje bijdragen, zo hoopt RozeLinks.

bron: Persbericht 'Jongeren mogen ook homo zijn!' door Niels Spierings namens RozeLinks; www.groenlinks.nl/partij/werkgroepen/GLFolder.2004-03-18.5800//; RozeLinks; 1 februari 2007