Jongeren onder 15 jaar mogen langer werken

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen in het vervolg op zaterdag een uur langer werken. Het maximum aantal uren is verhoogd van zes naar zeven, zoals dat al gold op vakantiedagen. Ook mogen jongeren in een schoolweek voortaan om 07.00 uur beginnen met werken. Dat was 08.00 uur. [...]

Jongeren van 13 en 14 jaar die artistiek werk doen, mogen voortaan 24 keer per jaar optreden. Dat was vijftien keer. Voor jongeren van 7 tot en met 12 jaar blijft het toegestane aantal optredens per jaar twaalf, maar bij deelname aan een serie mag dat aantal worden verdubbeld.

bron: 'Jongeren onder 15 jaar mogen langer werken'; www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article678404.ece/Jongeren_onder_15_jaar_mogen_langer_werken; Trouw (Novum); 3 april 2007