Katholieke Hogeschool Limburg ondervroeg opvoeders en leerkrachten

From Brongersma
Jump to: navigation, search

De meerderheid van opvoeders en leerkrachten vindt dat zestien jaar de minimumleeftijd is waarop een jongere 'vrij' kan beslissen om een seksuele relatie aan te knopen met een volwassene. Dat blijkt uit een bevraging door het departement sociaal-agogisch werk van de Katholieke Hogeschool Limburg [België]. Een kleine minderheid vindt dat seks met een tiener wél kan, ongeacht de leeftijd. [...]

Toch zijn vooral mannen wel meer op hun hoede dan vroeger. Tot een vijfde van de mannelijke respondenten zegt zich sinds de zaak-Dutroux geremd te voelen en schrik te hebben valselijk beschuldigd te worden van pedofilie. [...]

Drie procent [van de respondenten] gaf toe opgewonden te kunnen geraken tijdens de verzorging van kinderen. Opvallend is dat een kleine minderheid van 5 procent zich akkoord verklaarde met de stelling dat seksualiteit met kinderen na verloop van tijd wel maatschappelijk aanvaard zal worden, net zoals dat nu met homoseksualiteit is gebeurd.

Zelfs goed 10 procent - 12 procent mannen, 7 procent vrouwen - omschrijft seksuele aanrakingen met wederzijdse toestemming tussen jongeren en opvoeders niet als pedofilie. Er is dus duidelijk een stroming - weliswaar een minderheid, maar toch - aanwezig in het opvoederslandschap die niet per definitie alle lichamelijke en seksuele gevoelens tussen een opvoeder en een jongere als ontoelaatbaar ervaart. Seksueel misbruik wordt afgewezen, maar wederzijdse liefdesstrelingen kunnen wel. Als het uit vrije wil gebeurt, de jongere er op ieder moment mee kan stoppen en die achteraf niet met 'een groot geheim' wordt opgezadeld.

bron: Artikel 'Katholieke Hogeschool Limburg ondervroeg opvoeders en leerkrachten'; www.khlim.be/saw/liefdevoorkinderen/nederlands/nederlandsstart.htm; De Morgen; 25 februari 2005