Kinderen verwerken hun trauma's vaak makkelijker dan volwassenen

From Brongersma
Jump to: navigation, search

Een moeilijke jeugd leidt tot latere problemen, dat weet iedereen. Groot is dan ook de schok die de gerespecteerde Amerikaanse psycholoog Martin Seligman teweegbrengt, als hij beweert dat de jeugd helemaal niet zulke heftige littekens achterlaat als wij altijd denken. In zijn meest recente boek, Gelukkig zijn kun je leren, schrijft hij dat er weinig tot geen bewijs is dat een slechte jeugd - door bijvoorbeeld de dood van een ouder, scheiding, mishandeling en verwaarlozing - destructieve effecten heeft op het volwassen leven. [...]

Het is ongetwijfeld wetenschappelijk onverbiddelijk aangetoond dat jeugdervaringen [bedoeld wordt: nare jeugdervaringen] trauma's veroorzaken in het volwassen leven. Maar dat blijkt gek genoeg helemaal niet zo te zijn. Martin Seligman, voormalig hoofd van de Amerikaanse vereniging van psychologen (APA), strijdt al enige tijd tegen deze vastgeroeste overtuiging. In Gelukkig zijn kun je leren, schrijft hij dat in de wetenschappelijke literatuur nauwelijks is aangetoond dat de dood van een ouder, lichamelijke ziekten, mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik negatieve consequenties hebben voor het volwassen leven. [...]

Zaken als seksueel misbruik geven namelijk geheid problemen, dat wist iedereen. En nog steeds is dit een onbetwist gegeven: 100 procent van de ondervraagde therapeuten uit ons onderzoek zegt 'ja' op de stelling: 'Seksueel misbruik in de jeugd heeft een negatieve invloed op de geestelijke gezondheid van de volwassene.' Maar zelfs dat idee blijft niet overeind bij nadere bestudering. De onderzoekers Bruce Rind en Philip Tromovitch deden een meta-analyse van zeven onderzoeken naar de relatie tussen seksueel misbruik in de kindertijd en de latere geestelijke gezondheid. Hun verrassende, en zelfs schokkende, conclusie is dat permanente schade zeldzaam is. Zo werd in een van de studies aan misbruikte mannen en vrouwen zelf gevraagd hoe het hun leven heeft beïnvloed. Van de mannen meende slechts 4 procent dat het misbruik blijvende schade had veroorzaakt. Van de vrouwen was dit 13 procent. Voor iets meer dan de helft van de vrouwen was het schadelijk in de tijd dat het gebeurde, maar het had geen blijvend effect. Eenderde zegt dat het helemaal geen effect had, en 2 procent zegt zelfs dat het de kwaliteit van hun leven heeft verbeterd. Kortom, 87 procent van de vrouwen en zelfs 96 procent van de mannen heeft niets overgehouden aan het misbruik. Daarmee wil natuurlijk niemand de ellende bagatelliseren. Seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing zijn natuurlijk vreselijke gebeurtenissen, waar elk kind van gevrijwaard zou moeten blijven. En laat het absoluut geen excuus zijn voor volwassenen om kinderen dit aan te doen.

bron: < 'Een kind dat wordt misbruikt, mishandeld of verwaarloosd, een ouder verliest of een scheiding meemaakt, heeft daar later meestal geen emotionele schade van. Sterker: kinderen verwerken hun trauma's vaak makkelijker dan volwassenen.' > door Heleen Peverelli; Psychologie magazine; 23e jaargang; februari 2004